0904.566.444

Tìm kiếm Tour

Điểm đến:
Thời gian:
Kiểu tour:
Khu vực:
Trang chủ >> Du lịch trong nước >> Du lịch Lễ hội >> Du lịch Tết âm lịch

Du lịch Tết âm lịch

DU LỊCH CHÙA BA VÀNG – CÔN SƠN – KIẾP BẠC 1 NGÀY

DU XUÂN LỄ HỘI CHÙA BA VÀNG –  DI TÍCH CÔN SƠN – ĐỀN KIẾP BẠC (Thời gian: 01 ngày) Du Xuân Lễ Hội đầu năm để cầu chúc những …
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Theo yêu cầu
Giá Từ: 480.000 VNĐ
Chi tiết »


DU LỊCH TÂY THIÊN – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM 1 NGÀY

DU XUÂN LỄ HỘI TÂY THIÊN – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM (Thời gian: 01 ngày) Du lịch Tây Thiên – Thiền viện Trúc Lâm 1 ngày đầu năm để cầu …
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Theo yêu cầu
Giá Từ: 420.000 VNĐ
Chi tiết »


DU LỊCH CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – CÔ BÉ CỬA SUỐT 1 NGÀY

DU XUÂN LỄ HỘI CHÙA CÁI BẦU – ĐỀN CỬA ÔNG – CÔ BÉ CỬA SUỐT (Thời gian: 1 ngày) Du Xuân Lễ Hội đầu năm để cầu chúc những …
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Theo yêu cầu
Giá Từ: 460.000 VNĐ
Chi tiết »


DU LỊCH ĐỀN SÓC – CHÙA NON NƯỚC – VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG 1 NGÀY

DU XUÂN LỄ HỘI  ĐỀN SÓC – CHÙA NON NƯỚC – VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG (Thời gian: 1 ngày) Du Xuân Lễ Hội đầu năm để cầu chúc những điều …
Thời gian: 1 Ngày
Khởi hành: Theo yêu cầu
Giá Từ: 600.000 VNĐ
Chi tiết »

error: Content is protected !!